Sylwad

O 25/08/14 ymlaen, bydd gwaelod Heol y Farchnad (ger giat y Capel ) ar gau i drafnidiaeth am gyfnod o 8 wythnos (i ddechrau) yna am gyfnodau tros y 12 mis nesaf – er mwyn dymchwel ac adeiladu ar safle hen orsaf yr heddlu. Bydd mynediad i’n maes parcio o gyfeiriad Chapter!

Dyw Evan ddim yn gweithio ar ddydd Iau. Felly, plîs, peidiwch â thrio cysylltu â fe ar ddydd Iau.