Gweithgareddau yn Salem

bandCynhelir amryw o wethgareddau yn Salem sy’n dod a ni at ein gilydd. Cyfleuon yw’r rhain i gymdeithasu a mwynhau cwmni’n gilydd mewn awyrgylch braf a chartrefol.

Clwb Llyfrau

Rydym yn cyfarfod unwaith y mis fel arfer y nos Fawrth cyntaf ar aelwyd yr aelodau a thrafod nofel Cymraeg neu Saesneg.

Clwb Brecwast

Brecwast blasus, cwmni difyr. Croeso mawr i bob rhiant a phlentyn dan oedran meithrin. 9:45 tan 11:15. Fel arfer mae’r Clwb yn cyfarfod ar y bore Mercher cyntaf a thrydydd y mis, ond, ambell waith, ar foreau Mercher eraill, yn dibynnu ar wyliau’r ysgol. Dyw’r Clwb ddim yn cyfarfod yn ystod gwyliau’r ysgol.

Gweler amserlen 2017 y Clwb o dan “Clwb Brecwast”.

Y Gadwyn

Yn ystod tymor y gaeaf cynhelir cyfarfodydd amrhywiol gyda phwyslais cymdeithasol, er enghraifft eleni cawsom siaradwyr, swper Gŵyl Ddewi, ymweliadau â’r theatr, ymweliad â synagog Penylan, a Talwrn y Beirdd hwyliog rhwng Salem a Capel Minny Street.

Cyfeillion ‘Iau’ Salem (CIS)

Cyfle i rhai yn eu ugeiniau, tridegau a phedwardegau i gwrdd yn gymdeithasol a chael llawer o sbort.