Mae Ysgol Sul Salem yn cynnwys dros 200 o blant a phobl ifainc o fewn sawl dosbarth:

  • Dosbarthiadau y Babanod – 75
  • Dosbarthiadau Iau – 69
  • Dosbarthiadau Pobl Ifanc – oedran ysgol uwchradd – 119

Mae’r Ysgol Sul hefyd yn cyfrannu at gwasanaethau’r Capel yn wythnosol wrth ddweud adnodau, wrth gyhoeddi emyn a gweddi a chymryd cyfrifoldeb am wasanaethau Diolchgarwch a Nadolig.