Ysgol Sul Salem

Dyma ganeuon y plant bach  – Gwasanaeth Gwyl Dewi 2018

Caneuon Gwyl Dewi 2018 – Ysgol Sul

Dyma gopi o ganeuon Gwasanaeth Nadolig 2017 yr Ysgol Sul

Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul 2017 – Blwyddyn 2 ac Iau

Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul 2017

UN SEREN

Mae Ysgol Sul Salem yn cynnwys rhyw 250 o blant a phobl ifainc o fewn sawl dosbarth:

  • Dosbarthiadau y Babanod – 68
  • Dosbarthiadau Iau – 75
  • Dosbarthiadau Pobl Ifanc – oedran ysgol uwchradd – 109

Mae’r Ysgol Sul hefyd yn cyfrannu at gwasanaethau’r Capel yn wythnosol wrth ddweud adnodau, wrth gyhoeddi emyn a gweddi a chymryd cyfrifoldeb am wasanaethau Diolchgarwch a Nadolig.