mis Ebrill 2020

Yn dilyn cyfarwyddiadau’r awdurdodau, ni fydd unryw cyfarfodydd yn Salem ar hyn o bryd. Gallwch ddilyn tudalen cyhoeddus Facebook Salem heb orfod ymaelodi â Facebook eihunan.

COFIWCH MA SALEM DAL YMA – bydd Evan yn ffonio Salemites yn gyson yn enwedig y rhai dros 70 a’r rhai bregus ei hiechyd. (Ni fydd yn ymweld o dy i dy neu ysbytai) Ma rhwydwaith arbennig o Salemites ar gael i siopa, etc. ym mhob rhan o Gaerdydd a thu hwnt. Angen siopa? Awydd sgwrs? Teimlo’n ofnus – Plis, plis cysylltwch!!! Anfonwch neges ar Messenger fydd Evan yn ffonio chi wedyn….. Ni’n dal yma i helpu!!!!

Gobeithio hefyd anfon myfyrdodau allan wedi ei recordio ar gyfer y Pasg.